Wat leren leerlingen in groep 4?

Als je kind in groep 4 zit leert hij of zij weer veel nieuwe vaardigheden en strategieën Het complete overzicht van wat jongens en meisjes in groep 4 gaan leren delen we met je dankzij dit handige artikel. In het artikel onderscheiden we sociale vaardigheden en de algemene vorming. We beschrijven per onderdeel wat een kind eenmaal in groep 4 moet kunnen om twee keer per jaar de belangrijke toetsen te maken. In het artikel eindigen we met de vraag hoe je je kind goed kunt helpen zodra groep 4 begint.

Twee gebieden

Zoals in de inleiding besproken maken we in dit jaar onderscheid de ontwikkeling op sociaal gebied en vakken voor algemene kennis. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in dit jaar op beide fronten aan het leren zijn. De sociale kant uit zich door het willen afspreken met anderen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen ook meer over de wereld willen weten en openstaan voor weetjes. Je snapt dat de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken op sociaal gebied en vakken die vooral voorzien in het leren van weetjes, strategieën, plannen en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Samenwerken

Meetellen, gezien worden en vorm aan de eigen persoon geven zijn maar enkele van de ontwikkelingen die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling gaat erg hard in groep 4. Leerlingen leren in de lessen sociale vaardigheden (sova) hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties kunnen reguleren. Afhankelijk van de lesmethode die de leerkracht hanteert gaan leerlingen flink de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op allerlei manieren kennen. Op die manier worden de leerlingen meer zeker van zichzelf en krijgen ze bovendien vertrouwen in hun omgeving. Belangrijke voorwaarden om nog verder te kunnen komen.

Algemeen

Rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling geschiedenis, natuur, biologie, handvaardigheid en techniek zijn voorbeelden van vakken die meespelen als we het hebben over het aanleren van vaardigheden en kennis. In groep 4 komen deze onderdelen allemaal voorbij en is er een goede opbouw vanaf de vorige groep tot de groep voor volgend jaar. Alle ontwikkelingen op het gebied van verkeer, taal, wereldoriëntatie, spelling en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leraren van groep 4 begeleid door goede lesmethodes die leerlingen vragen om zelf na te denken, een mening te vormen en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat er om hen heen speelt in de wereld om hen heen.

Afname toetsen

Om te zien of kinderen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lessen voor alle kernvakken maken ze vele toetsen. Er wordt dan onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de Cito-toetsen. Methodetoetsen worden voortdurend afgenomen en toetsen de lesstof die de weken ervoor behandeld werd. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven zicht op wat een kind na een half jaar nog weet. Deze Cito-toetsen M4 en E4 vinden tweemaal per jaar plaats, namelijk in januari en in mei. De score van Cito-toetsen is van groot belang voor de jaren erna.

Begeleiding bieden

Natuurlijk wil je je kind graag bijstaan in groep 4. Maar hoe kun je dat doen zonder de zelfstandigheid van je zoon of dochter te verprutsen? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan zelfstandigheid als aan betrokkenheid en zullen vaak pas hulp vragen als dat nodig is. Het is dan ook aan te raden om betrokkenheid te tonen door te vragen hoe het op school gaat en ook te vragen hoe het met je kind gaat. Opdrachten vanuit school kun je het beste door je kind zelf laten doen, maar wel nakijken zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet namelijk leren om fouten te maken en deze zelf te kunnen verbeteren of van een klein foutje te kunnen leren.

Advertentie

Meer weten over groep 4

Heb jij een kind in groep 4? Dan is er veel informatie waar je mogelijk vragen over hebt. Want hoe zit het met vakken als rekenen, taal en schrijven en hoe gaat de sociale ontwikkeling bij kinderen in groep 4? En hoe zit het met de toetsen, zoals Cito-toetsen in groep 4? Allemaal vragen die ouders met kinderen in groep 4 zich regelmatig zullen stellen. De website Groep 4 Site geeft antwoord op veel van die vragen en kan dienen als handreiking voor ouders met kinderen in groep 4 van de basisschool. Bezoek de website via deze link.

Hechten met je kind, sociaal sterker en andere voordelen van voorlezen

Misschien ben jij ook wel een ouder die je kind voorleest voor het slapen of gewoon op de dag. Voorlezen is natuurlijk gezellig, leuk, maar ook nog eens erg belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Lees jij nog niet voor, dan vertellen we je graag waarom je dat vanaf nu wel gaat doen! De grootste en belangrijkste voordelen van het samen voorlezen zetten we dan ook graag voor je op een rijtje. De taalkundige ontwikkeling van je kroost wordt een stuk beter door het voorlezen, want de taalkundige opbouw in verhalen wordt duidelijk behandeld en je kind leert nieuwe woorden kennen. Daarnaast wijst onderzoek uit dat kinderen die als kleine kinderen vaak voorgelezen zijn veel betere leesvaardigheden beheersen. Dat houdt dus in dat ze sneller en beter lezen. Ook zijn kinderen die voorgelezen zijn sterker in communiceren en kunnen zich sterker uitdrukken. Buiten al die ontwikkelingsvoordelen is het ook nog eens zo dat kinderen en ouders een betere band krijgen als ze vaak samen lezen of aan voorlezen doen. Ook de fantasie van kinderen die voorgelezen worden ontwikkelt zich beter, doordat ze allerlei fantastische dingen meemaken in hun voorleesboeken. Waaronder zaken die in het echt natuurlijk niet kunnen. Kort samengevat mag het helder zijn dat voorlezen je kind heel veel voordelen te bieden heeft.